Start: 01 lipiec 2017
Aktualizacja: 08 lipiec 2017

Kontynuacja Digitalizacji akt Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza w zbiorach Studium Polski Podziemnej w Londynie

Projekt przy współpracy z Fundacji Silva Rerum Polonarum z Częstochowy oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Wprowadzenie

Od stycznia 2017 r. Studium Poski Podziemnej (SPP) przy ścisłej współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum (FSRP) z Częstochowy realizuje projekt Digitalizacji kolejnej partii unikatowych akt z okresu II Wojny Światowej. Projekt finansowany jest prze Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Opis Syntetyczny Projektu - Cele i Zadania

Archiwizacja i kompleksowa digitalizacja unikatowych akt Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza PSZ na Zachodzie oraz zespołu Relacji z lat 1940-1948 (1989), zgromadzonych w archiwum Studium Polski Podziemnej w Londynie.

Kontynuacja projektu prowadzonego w SPP (także pod egidą MKIDN) w l. 2015 2016. Ukończenie cyfryzacji akt nie objętych pracami w poprzednich projektach. 

Zabezpieczenie akt przed zniszczeniem / kradzieżą; szybszy, szerszy i łatwiejszy dostęp do informacji; Przygotowanie akt do udostępnienia online.

Blisko 126 tys. stron dokumentów / ok. 4 tys. ja / 20 mb akt (wartości ekstrapolowane +/10%) zgromadzonych w 5 zespołach archiwalnych (SK, MSW, BI, Kol. 23, TP 2). M.in. teki personalne Cichociemnych (w tym E. "Zo" Zawackiej), "Raport Pileckiego", depesze i meldunki z okupowanej Polski przesyłane do rządu Polskiego w Wielkiej Brytanii.

Raporty z prac przeprowadzonych w ramach projektu dostępne do pobrania w formacie PDF u dołu tej strony (Zobacz też > PDFs)

Uczestnicy 

Z ramienia FSRP:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Bolesław Dubicki - konsultacje historyczne
 • Prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska - kierownik projektu z ramienia FSRP
 • Dr Krzysztof Czajkowski - orezes FSRP, nadzór i kordynacja prac

Z ramienia SPP

 • E. Maresch - Prezes SPP Londyn
 • K. Bożejewicz - NAdzór i koodynacja prac
 • Dr A. Suchcitz - kierownik Archiwi=um IPMS i SPP, konsultacje eksperckie
 • Pracownicy najemni i wolontariusze SPP -prace archiwizacyjne, konserwatorskie i digitilizacyjne

Sprawozdanie z prac - etap 1 - do 30/06/2017 r.

A. Prace archiwizacyjne i digitalizacyjne

 • SK: Zeskanowano i włączono do indeksu PDF pozostałe dokumenty w zespole SK, kończąc tym samy prace archiwizacyjno – digitalizacyjne nad tym zespołem.
 • MSW: Ukończono archiwizację, zeskanowano i włączono skany do indeksu PDF. Do opracowania pozostał inwentarz archiwalny (karty inwentarzowe) dla 87 jednostek archiwalnych (87 kart inwentarzowych do wykonania).
 • BI: Ukończono re-archiwizację i skanowanie akt w zespole RELACJE BI; nowy inwentarz archiwalny (1678 j.a.  / kart inwentarzowych) dostępny jest na miejscu w SPP oraz online. Włączenie skanów do indeksu PDF planowane jest na październik 2017 r.
 • TP2: Akta w tym zespole zostały zarchiwizowane i przygotowane do digitalizacji. Powstał inwentarz archiwalny zawierający 1750 pozycji (jednostek archiwalnych / kart inwentarzowych). Jest obecnie w trakcie końcowej edycji. Jego publikacja przewidywana jest na sierpień 2017 r. Skanowanie i indeksacja na wrzesień 2017 r.
 • Rozpoczęto wstępne prace na opracowanie archiwalnym zespołu 339 teczek personalnych Cichociemnych.

Przewiduje się nieco większą niż założono we wniosku, liczbę jednostek / kart inwentarzowych (napływy) oraz skanów (większa średnia liczba stron na 1 jednostkę archiwalną, niż założone wartości ekstrapolowane we wniosku).

Prace postępują zgodnie z planem. Nie przewiduje się na tym etapie żadnych opóźnień w realizacji zadań projektu. Szczegółowe dane statystyczne poniżej w tabeli. Plan wykonany.

B. Rozpowszechnianie wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym i SPP w Londynie

Plan przewiduje akcję promocyjną w drugiej połowie 2017 r.

Dzięki systematycznemu uzupełnianiu Indeksu PDF o nowo zeskanowane dokumenty, odwiedzjący Studium badacze, mają dostęp do coraz obszerniejszej i szczegółowej bazy danych; bezpośredni korzystny wpływ na wyniki kwerend przeprowadzanych przez badaczy w SPP.

C. Raport PDF

Pełen raport wraz z zestawieniem statystycznym do pobrania w formacie PDF dostępny u dołu tej strony (Zobacz także > PDs).

Galeria

 

 

Zobacz także

W tej samej kategorii
 • Projekty stałe SPP Londyn
 • Internet
 • Fundacja Silva Rerum Polonarum
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • PDFs
 • Raport z prac - SPP MKIDN FSRP - 01 - 2017-06-30
 • Tags: FSRP | Fundacja Silva Rerum Polonarum | Instytucje Partnerskie SPP | IPN | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | MKiDN | SPP Londyn

  Socjal

  Studium Polski Podziemnej w Londynie

  Mapka spp londyn

  Studium Polski Podziemnej
  11 Leopold Road
  London W5 3PB
  United Kingdom

  T: +44 (0)20 8992 6057

  Pomóż Studium!

  Studium jest instytucją pożytku publicznego (Charity) utrzymującą się głównie z donacji.

  Będziemy wdzięczni za każdą pomoc!
  Z góry dziękujemy!

  PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
  Prosty i bezpieczny system PayPal