11 marzec 2015
Proporzec „Ambrozji"

Grabowski Waldemar

Pod takim tytułem został opublikowany w 1996 r. fragment wspomnień Alfreda Kurczewskiego („Ambrozja”, „Szreniawa”). Ten wielce zasłużony konspirator od września 1943 r. był zastępcą komendanta rezerw w Komendzie Okręgu Warszawa...

30 wrzesień 2003
Niemieckie spojrzenie na Powstanie Warszawskie 1944 r.

Moorhouse Roger

Kiedy o piątej po południu 1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie ponure reperkusje ze strony niemieckiej były już do przewidzenia. Podsumował je Heinrich Himmler informując o tych zajściach Hitlera i stwierdzając, że...

Studium Polski Podziemnej w Londynie

Mapka spp londyn

Studium Polski Podziemnej
11 Leopold Road
London W5 3PB
United Kingdom

T: +44 (0)20 8992 6057

Pomóż Studium!

Studium jest instytucją pożytku publicznego (Charity) utrzymującą się głównie z donacji.

Będziemy wdzięczni za każdą pomoc!
Z góry dziękujemy!

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
Prosty i bezpieczny system PayPal