Kondracki Tadeusz

Grupa:
Współpracownicy (spoza SPP) | Autorzy-blogierzy

Status:
Spoza SPP

Kilka słów więcej:

Pracownik naukowy Instytutu Historia Polskiej Akademii Nauk.
Profesor w IH PAN od 2010 roku.

Specjalizacja:
historia wojskowości – Polski i powszechna, dzieje emigracji polskiej po 1945 r.

Ważniejsze publikacje:
  • Historia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii 1946–1996, Londyn 1996;
  • Stowarzyszenie Marynarki Wojennej 1945–1992, Gdynia 2003;
  • Polskie Towarzystwo Historyczne w latach 1918–1939, Toruń 2006;
  • Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii w latach 1945–1948, Warszawa 2007;
  • 5 Kresowa Dywizja Piechoty 1941-1947. Zarys dziejów, Londyn 2012 (współautor);
  • Moc ducha wytrwania. Warszawskie Termopile 1939, Warszawa 2013

 

Zobacz także

Socjal

Tego Autora (najnowsze)

Studium Polski Podziemnej w Londynie

Mapka spp londyn

Studium Polski Podziemnej
11 Leopold Road
London W5 3PB
United Kingdom

T: +44 (0)20 8992 6057

Pomóż Studium!

Studium jest instytucją pożytku publicznego (Charity) utrzymującą się głównie z donacji.

Będziemy wdzięczni za każdą pomoc!
Z góry dziękujemy!

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
Prosty i bezpieczny system PayPal