Suchcitz Andrzej

Grupa:
Pracownicy etatowi | Autorzy-blogierzy

Status:
Aktywni w SPP

Dział(y):
Administracja | Archiwum

Władze SPP:
Rada SPP

W Studium:
Od: 01'1982

Kilka słów więcej:

Po ukończeniu polskiej szkoły średniej Ojców Marianów w Fawley Court, sudiował na London University (School of Slavonic and East European Studies) specjalizując się w nowoczesnej historii Polski i uzyskał w 1981 stopień magistra. W 2004 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie.

W 1983 został zastępcą kierownika archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie a od 1989 jego kierownikiem. Pracuje również w Studium Polski Podziemnej na stanowisku kierownika archiwum oraz jest członkiem Rady tej instytucji. Jest członkiem Rady Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (od 13 grudnia 2011 członkiem zarządu PTNO), a także członkiem i od 1987 sekretarzem Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii.

Od 2004 członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Jest współpracownikiem komisji do badania dziejów Polskich Władz Centralnych na Uchodźstwie przy Wydziale Historyczno-Filozoficznym Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Rady Dziedzictwa Archiwalnego oraz od 2007 przewodniczącym Rady Polonia Aid Fundation Trust.

Zasiada w komitetach redakcyjnych: Tek Historycznych (od 2001 przewodniczący komitetu), Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej, Niepodległości i Marsa.

(Źródło: Wikipedia)

 

Zobacz także

Socjal

Tego Autora (najnowsze)

Studium Polski Podziemnej w Londynie

Mapka spp londyn

Studium Polski Podziemnej
11 Leopold Road
London W5 3PB
United Kingdom

T: +44 (0)20 8992 6057

Pomóż Studium!

Studium jest instytucją pożytku publicznego (Charity) utrzymującą się głównie z donacji.

Będziemy wdzięczni za każdą pomoc!
Z góry dziękujemy!

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
Prosty i bezpieczny system PayPal