Rojek Wojciech

Grupa:
Współpracownicy (spoza SPP) | Autorzy-blogierzy

Status:
Spoza SPP

Kilka słów więcej:

Urodzony w 1954 roku polski historyk, prof. dr hab. nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1977 ukończył studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1984 obronił pracę doktorską pt. Rokowania o ograniczenie zbrojeń morskich 1919-1939 (promotor prof. Marian Zgórniak). W 1991 Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ nadała mu stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy: Ekspansja mocarstw w Chinach i jej wpływ na rozwój stosunków międzynarodowych w latach 1895-1914. Specjalizuje się w historii dyplomacji XIX-XX w. i w historii wojskowości.

Kieruje Zakładem Historii Powszechnej Najnowszej Instytutu Historii UJ. Pełni funkcję przewodniczącego Komisji Historii Wojen i Wojskowości, działającej przy Polskiej Akademii Umiejętności, a także przewodniczącego Komisji Historycznej, działającej przy krakowskim oddziale PAN. Był promotorem 11 rozpraw doktorskich.

Źródło: Wikipedia PL

 

Zobacz także

Socjal

Tego Autora (najnowsze)

Studium Polski Podziemnej w Londynie

Mapka spp londyn

Studium Polski Podziemnej
11 Leopold Road
London W5 3PB
United Kingdom

T: +44 (0)20 8992 6057

Pomóż Studium!

Studium jest instytucją pożytku publicznego (Charity) utrzymującą się głównie z donacji.

Będziemy wdzięczni za każdą pomoc!
Z góry dziękujemy!

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
Prosty i bezpieczny system PayPal