Fundacja na Rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego

Wsparcie i pomoc finansowa - Fundusze Kancelarii Senatu RP

Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego została utworzona przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i została zarejestrowana w dniu 25.09.2014. W latach 2015-2018 zrealizowała łącznie 35 projektów dla polonijnych Instytucji z USA, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii (6 różnych Instytucji) w obszarze wsparcia ich działalności statutowej oraz ochrony przechowywanego tam dziedzictwa kulturowego, wspierania działalności edukacyjnej dla Polonii i Polaków zagranicą.

Prezesem Fundacji jest dr Maria Siniarska-Kapuścińska, stanowisko dyrektora piastuje Bogdan Olejniczak. W skład Zarządu Fundacji wchodzi także dr Paweł Lipka zajmujący się głównie przygotowywaniem i rozliczeniami wniosków składanych do instytucji w Polsce (Senat, MKiDN) w imieniu instytucji polonijnych poza granicami Kraju. Przewodniczącą Rady Fundacji jest dr Iwona Korga.

Celem Fundacji jest wspieranie działalności naukowej i kulturalnej na rzecz dziedzictwa narodowego, szczególnie w zakresie wspierania działalności o charakterze archiwalnym, bibliotecznym i muzealnym, na rzecz zabezpieczania, badania i udostępniania zasobów kultury i dziedzictwa narodowego w kraju na świecie.

Dane kontaktowe

Fundacja na Rzecz Dziedzictwa Narodowego
imienia Józefa Płsudskiego
ul. Liściasta 4/8/45
91-357 Łódź
Polska

T: +48 (0)42 205-3607

WEB: www.fundacjadziedzictwa.pl

Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wspierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) inne organizacje i instytucje prowadzące działalność zgodną z celami Fundacji, a w szczególności:

 • Działania służące pozyskiwaniu, gromadzeniu, przechowaniu i konserwacji dokumentów i innych materiałów historycznych dotyczących Polski i Polonii na całym świecie,
 • Działania służące pozyskiwaniu, gromadzeniu i udostępnianiu dzieł sztuki, książek i innych obiektów materialnych związanych z Polakami i ich działalnością w Polsce i za granicą,
 • Badania naukowe w dziedzinie współczesnej historii Polski i Polonii oraz w dziedzinach szeroko pojętej archiwistyki, bibliotekarstwa i muzealnictwa,
 • Tworzenie zapisów historii Polski i Polaków na całym świecie, z zastosowaniem wszelkich technik, w tym multimedialnych i Internetu,
 • Konwersję cyfrową (digitalizację), zabezpieczenie cyfrowe i szerokie udostępnianie zasobów dziedzictwa narodowego, w szczególności archiwaliów, a także rozwijanie technologii i technik cyfrowych do tego służących,
 • Współpracę międzynarodową na rzecz edukacji, nauki, wymiany informacji, rozwoju w dziedzinach nauk historycznych, archiwistyki, muzealnictwa, bibliotekarstwa i dziedzin pokrewnych,
 • Programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na tematy historyczne,
 • Programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin,
 • Promocję polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, w Polsce i na świecie

Współpraca Studium Polski Podziemnej z Fundacją została zapoczątkowana w 2017 roku. Dzięki pomocy Fundacji, udało sie poraz pierwszy uzyskać wsparcie finansowe z Kancelarii Senatu RP. W planach jest dalsza wspólpraca w dziedzinie zdobywania funuszy i zapewnienie stabilności finasowej SPP w Londynie w latach następnych.

Rodzaje współpracy (wybrane)

 • Pomoc finansowa, granty...
 • Wsparcie merytoryczne
 • Koordyncja i dofinansowanie projektów inter-instytucjonalnych

 

 

Zobacz także

W tej samej kategorii
 • Instytucje Partnerskie SPP
 • Internet
 • Strona Fundacji
 • Tags: Instytucje Partnerskie SPP | Instytut Pamięci Narodowej | SPP Londyn | Studium Polski Podziemnej | Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa

  Socjal

  Studium Polski Podziemnej w Londynie

  Mapka spp londyn

  Studium Polski Podziemnej
  11 Leopold Road
  London W5 3PB
  United Kingdom

  T: +44 (0)20 8992 6057

  Pomóż Studium!

  Studium jest instytucją pożytku publicznego (Charity) utrzymującą się głównie z donacji.

  Będziemy wdzięczni za każdą pomoc!
  Z góry dziękujemy!

  PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
  Prosty i bezpieczny system PayPal