Start: 16 sierpień 2014
Aktualizacja: 20 wrzesień 2015

Zespół Skrzyń (SK) - sprawozdania z prac

Archiwizacja zespołu SK w ramach projektu re-edycji wydawnictwa: AK w dokumentach

Wprowadzenie

Zespół archiwalny tzw SKRZYŃ (SK) to de facto zbiór dokumentów Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, który operował podczas II wojny światowej.

Był odpowiedzialny za kontakty z okupowanym Krajem i miał za zadanie koordynację działań Armii Krajowej w okupowanej Polsce; był łącznikiem pomiędzy Sztabem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (pod dowództwem brytyjskim) oraz brytyjską organizacją Special Operartions Executive (SEO) odpowiedzialną za koordynację działań antyhitlerowskiego podziemia na terenie całej Europy.

Zespół zawiera głównie akta centrali, akta tzw. Baz oraz akta finansowe Oddziału VI. Jest to unikatowy materiał do historii II wojny światowej.

UWAGA: Tekst sprawozdań oraz kolejne wersje inwentarza archiwalnego do pobrania w formacie PDF u dołu tej strony.

Opracowanie zespołu rozpoczęto w maju 2013 roku na podstawie wcześniej ustalonego planu.

W chwili rozpoczęcia prac re-archiwizacyjnych nad zespołem w maju 2013 roku zespół obejmował blisko 30 mb akt.

 

Projekt - cele i zadania

 1. Opracowanie archiwalne i digitalizacja zespołu Skrzynie (SK) w Studium Polski Podziemnej w Londynie
 2. W ramach reedycji wydawnictwa „Armia Krajowa w Dokumentach”

Główni uczestnicy projektu

1. Archiwum Akt Nowych

 • Mariusz Olczak – koordynator prac z ramienia AAN Warszawa
 • Agnieszka Wopińska – zasadnicze prace archiwalne

2. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

 • Katarzyna Kiliszek - koordynator prac z ramienia NDAP

3. Instytut Pamięci Narodowej

 • Dr hab. Waldemar Grabowski – historyk i koordynator projektu
 • Artur Janczewski – zasadnicze prace archiwalne i digitalizacja
 • Agnieszka Chrzanowska – zasadnicze prace archiwalne

4. Studium Polski Podziemnej

 • Dr Andrzej Suchcitz - kierownik archiwum SPP w Londynie
 • Krzysztof Bożejewicz – koordynator prac (archiwizacyjnych i IT) z ramienia SPP
 • Heide Pirwitz Bujnowska – pomoc w archiwizacji i digitalizacji
 • Wolontariusze SPP

UWAGA
W dalszej części sprawozdania, wymieniamy osoby, które zostały włączone do projektu już w trakcie jego trwania na jego poszczególnych etapach.

 


Stan prac na 17/10/2014

SK SPP-raport-17-10-2014

Nowi uczestnicy (podczas tego etapu)

 • Piotr Noga (IPN) (pobyt ok. 1 miesiąca)
 • Mariusz Jerominek (IPN) (pobyt ok. 1 miesiąca)

 • Radosław Dobreńko (SPP) (średnio 1 dzień w tygodniu)
 • Damian Lawer (SPP) (średnio 1 dzień w tygodniu)
 • Paweł Procajło (SPP) (średnio 1 dzień w tygodniu)

Prace archiwizacyjne

Od chwili rozpoczęcia prac nad zespołem w maju 2013 roku do 17/10/2014:

 1. Przeprowadzono studia wstępne nad zespołem oraz jego twórcą
 2. Wyodrębniono sześć grup akt.
 3. Trzy z nich włączono do innych zespołów:
  • Materiały do wydawnictwa SPP Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie – t. III, Armia Krajowa Utworzono nową, Kolekcję 63; 86 jednostek archiwalnych.
  • Dokumenty dot. Polaków na terenie okupacji anglosaskiej w Niemczech – akta wydzielone z SK i dołączone do już istniejącej Kolekcji nr 21
  • Prasa – wyłączona z SK i dołączona do istniejącego zespołu Prasa [P] – cały zespół wymaga weryfikacji i opracowania archiwalnego (poza projektem)
 4. Z pozostałych grup akt utworzono trzy serie, które weszły w skład zespołu SK.
  • Akta Biura do Spraw Krajowych/OddziałuVI/Oddziału Specjalny SNW w Londynie
  • Akta baz i placówek wojskowej łączności zagranicznej ZWZ-AK
  • Akta Finansowe
 5. Wyodrębniono 1150 j.a. (ok. 20 mb)
 6. Nadano układ kancelaryjny, chronologiczny, lub chronlogiczno rzeczowy, jeśli nie było możliwe odtworzenie kancelaryjnego..
 7. Nadano nowe sygnatury j.a. (z odnotowaniem starych)
 8. Uporządkowano wewnątrz 767 j.a.
 9. Spaginowano 672 j.a.
 10. Przepakowano do bezkwasowych, wysokiej jakości tek archiwalnych 610 j.a. (teczki przekazane bezpłatnie przez NDAP)
 11. Nadano tytuły, opisy i wyznaczono daty skrajne dla części j.a.
 12. Inwentarz archiwalny jest uzupełniany na bieżąco w pliku Excel

Digitalizacja

 • Liczba zeskanowych jednostek archiwalnych: 98 j.a.
 • Liczba zeskanowych stron: 24 139 stron
 • Średnia liczba stron w jednostce: 246 stron         
 • Zaindeksowanie: 98 j.a. 

 


 

Stan prac na: 01/11/2014

SK SPP-raport-01-11-2014

Nowi Uczestnicy (podczas tego etapu)

 • Rafał Sztarski - Archiwum Państwowe Warszawa
 • Karolina Trzeskowska - SPP (średnio 1 dzień w tygodniu)

Prace archiwizacyjne

Od ostatniego sprawozdania z dnia 17/10/2014 r.:

Wykorzystując nadany wcześniej układ jednostek w zespole kontynuowano prace nad opracowaniem achiwalnym kolejnych jednostek archiwalnych. Koncentrowano się na tytulacji i opisach. W kilku przypadkach dokonano też szczegółowego opracowania archiwalnego dokumentów wew. poszczególnych jednostek.

 1. Tytuły nadano nowe lub uzupełniono już istniejące:   101 j.a. (w sumie od początku projektu 615 z 1150)
 2. Paginacja:                                                             7 j.a. (w sumie od początku projektu 709 z 1150)
 3. Opis:                                                                    101 j.a. (w sumie od początku projektu 615 z 1150)

Digitalizacja

 1. Liczba zeskanowych jednostek archiwalnych           2 j.a. (w sumie od początku projektu 100 z 1150)
 2. Konwersja do PDF, OCR, indeksacja PDF:               100 j.a. (w sumie od początku projektu 100 z 1150)

Dodatkowo, uzupełniono i poprawiono opisy tzw. meta data w poszczególnych plikch PDF, eliminując sporadyczne błędy przy wyświetlaniu nazw plików w wyszukiwarce PDF.

Uwagi

W wyniku konsultacji z uczestnikami projektu, podjęto decyzję o cyklicznej publikacji sprawozdań z prac nad zespołem SK w obecnym formacie.

Aktualny inwentarz oraz sprawozdania zawsze do pobrania u dołu tej strony.

Podziękowania

Studium Polski Podziemnej pragnie podziękować wszystkim uczestnikom projektu za wykonaną pracę i zaangażowanie. Bez wsparcia wszystkich zaangażowanych instytucji, przeprowadzenie projektu nie byłoby możliwe.


Stan prac na: 20/12/2014

SK SPP-raport-20-12-2014

Nowi uczestnicy (podczas tego etapu prac)

 • brak nowych uczestników

Prace archiwizacyjne

Od ostatniego sprawozdania z dnia 01/11/2014 r.:

Koncentrowano się nadal na tytulacji i opisach jednostek archiwalnych, jako najtrudniejszej i najbardziej czasochłonnej części projektu. Kontynuowano także paginację.

 1. Tytuły nadano nowe lub uzupełniono już istniejące:    185 j.a. (w sumie od początku projektu 800 z 1150)
 2. Paginacja                            :                                   21 j.a. (w sumie od początku projektu 730 z 1150)
 3. Opis:                                                                      185 j.a. (w sumie od początku projektu 800 z 1150)

Digitalizacja

 1. Liczba zeskanowych jednostek archiwalnych             5 j.a. (w sumie od początku projektu 105 z 1150)
 2. Konwersja do PDF, OCR, indeksacja PDF:               5 j.a. (w sumie od początku projektu 105 z 1150)

Uwagi

W wyniku konsultacji z uczestnikami projektu, planowane jest przyspieszenie w przyszłym roku prac digitalizacyjnych zespołu.

Aktualny inwentarz zespołu SK oraz text sprawozdań w formacie PDF do pobrania u dołu strony pod stałym adresem w dziale Projekty Stałe SPP: http://studium.org.uk/index.php/pl/ak-tualnosci-spp-londyn/projekty-stale-biezace.

 


 

STAN PRAC NA: 31/03/2015

SK SPP-raport-17-10-2014

Uczestnicy na tym etapie prac

 • Marcin Zmarzlik | luty 2015
 • Tomasz Karczewski | luty 2015
 • Agnieszka Chrzanowska | początek lutego 2015
 • Małgorzata Mosińska | marzec 2015
 • Artur Janczewski | marzec 2015

Prace archiwizacyjne       

Od ostatniego sprawozdania z dnia 20/12/2015 r.:

Koncentrowano się na paginacji, koniecznej przed skanowaniem jednostek.

 1. Tytuły nadano nowe lub uzupełniono już istniejące:    0 j.a. (w sumie od początku projektu 800 z 1150)
 2. Paginacja:                                                              121 j.a. (w sumie od początku projektu 851 z 1150)
 3. Opis:                                                                      0 j.a. (w sumie od początku projektu 800 z 1150)

Digitalizacja

 1. Liczba zeskanowych jednostek archiwalnych             163 j.a. (w sumie od początku projektu 268 z 1150)
 2. Konwersja do PDF, OCR, indeksacja PDF:                 163 j.a. (w sumie od początku projektu 268 z 1150)


Uwaga:
W materiale skanowanym podczas tego etapu prac znalazło się ok. 40 szytych brulionów, które należało zeskanować na blacie skanera, a nie przez podajnik, co naturalnie zmniejszyło tempo prac.

Dodatkowo

 1. Opracowano technicznie wybranych jednostek przed skanowaniem
 2. Wprowadzono do plików pDF metadane
 3. Scalono szereg wielkoformatowych dokumentów

Prace informatyczne

Konieczne do sprawnego funkcjonowania procesu digitalizacji, całego projektu SK i pozostałych prac w SPP.

Wykonano:

 1. Ustawienie polityk dla serwera
 2. Zainstalowano softwear na komputerach klienckich
 3. Zakupiono kolejny skaner produkcyjny i skonfigurowano jego ustaiwenia (profile)
 4. Uporzadkowano dane na serwerze: reorganizacja przestrzeni.
 5. Testowanie nowego oprogramowania, które w przyszlosci umorzliwi automatyzację 9i przez to znaczne przyspieszenie prac) tworzenia „przesukiwalnych plików PDF”
 6. Odbudowa raid na serwerze. Rozszerzenie pojemności serwera, konfiguracja nowych ustawień (faza testowa)
 7. Testowanie i wdrożenie procedury Backup na nowy dysk zewnętrzny.
 8. Zakup i przygotowanie nowego urządzenia NAS (central file server z dostepem zew. oraz tzw. off-side backup)

Uwagi

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami (patrz sprawzdanie 03... – wyżej )– podczas tego etapu prac koncentrowano się na digitalizacji zespołu.

 


 

STAN PRAC NA: 31/08/2015

SK-SPP-Raport-31-08-2015.jpg

Uczestnicy podczas tego etapu prac

 • Jolanta Potocka | wolontariusz SPP

Oraz osoby, które pracowały już wcześniej w projekcie:

 • Radek Dobreńko | wolontariusz SPP
 • Paweł Procajło | Wolontariusz SPP
 • Agnieszka Chrzanowska | IPN Warszawa
 • Agnieszka Wopińska | AAN Warszawa
 • Artur Janczewski | IPN Warszawa
 • Rafał Sztarski | AP Warszawa
 • Karolina Trzeskowska | Wolontariusz SP

Prace archiwizacyjne

Od ostatniego sprawozdania z dnia 30/03/2015 r.:
Koncertowano się na nadawaniu i rozbudowie tytułów i opisów jednostek archiwalnych oraz na paginacji, koniecznej przed skanowaniem jednostek.

 1. Weryfikowano już istniejące i nadawano nowe tytuły jednostkom archiwalnym.
 2. Nadano nowe opisy jednostkom archiwalnym: 350 jednostek archiwalnych
  Zadanie ukończone – wszystkie 1150 jednostek archiwalnych z tytułami i opisami.
 3. Paginacja: 89 jednostek archiwalnych (w sumie od początku projektu 940 z 1150).
  Pozostało do paginowania 210 jednostek.

Dodatkowo:

 1. Opublikowano na stronie internetowej SPP wcześniej opracowane inwentarze archiwalne (uzupełnienia) dla Kol. 21 i nowoutworzonej kolekcji 63. Oba zespoły zawierają akta wydzielone z zespołu SK w procesie jego re-archiwizacji.
 2. Dokonano relokacji części akt SK z pracowni do czytelni, gdzie zostały ponownie włączone do obiegu archiwalnego.

Digitalizacja

 1. Liczba zeskanowych jednostek archiwalnych: 25 jednostek archiwalnych (w sumie od początku projektu 293 z 1150)
 2. Konwersja do PDF, OCR, indeksacja PDF: 25 jednostek archiwalnych (w sumie od początku projektu 293 z 1150)

Prace informatyczne

Konieczne do sprawnego funkcjonowania procesu digitalizacji, całego projektu SK i pozostałych prac w SPP.
Wykonano:

 1. Dopracowanie polityk serwera
 2. Uporządkowano do końca dane na serwerze: reorganizacja przestrzeni, nowy podział danych z nowym systemem uprawnień do korzystania z tychże.
 3. Dalsze testy i instalacja nowego oprogramowania do OCR
 4. Instalacja i dalsze testy nowego urządzenia sieciowego tzw. NAS
 5. Remont skanera Fujitsu
 6. Re-instalacja bazy danych Adlib

 

 

Zobacz także

W tej samej kategorii
 • Projekty stałe SPP Londyn
 • Pobierz
 • Inwentarz archiwalny - SK - Skrzynie - 31/08/2015
 • Sprawozdanie SK - Skrzynie - 31/08/2015
 • Tags: AAN | Archiwum Akt Nowych Warszawa | Instytucje Partnerskie SPP | Instytut Pamięci NArodowej | Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych | NDAP | Skrzynie SK | SPP Londyn

  Socjal

  Studium Polski Podziemnej w Londynie

  Mapka spp londyn

  Studium Polski Podziemnej
  11 Leopold Road
  London W5 3PB
  United Kingdom

  T: +44 (0)20 8992 6057

  Pomóż Studium!

  Studium jest instytucją pożytku publicznego (Charity) utrzymującą się głównie z donacji.

  Będziemy wdzięczni za każdą pomoc!
  Z góry dziękujemy!

  PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
  Prosty i bezpieczny system PayPal