Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

Współpraca wydawnicza z WCEO Warszawa

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej (WCEO) służy od lat środowisku wojskowemu (SZ RP) wsparciem i pomocą w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i kształtowaniu kompetencji społecznych oraz oddziaływanie na otoczenie cywilne przez...

23 maj 2014
Współpraca SPP z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych

Przyjzady archiwistów do SPP w Londynie

W połowie listopada bieżącego roku zakończył się kolejny, blisko dwumiesięczny pobyt oddelegowanego do pomocy w Studium pracownika Archiwum Akt Nowych z Warszawy. Agnieszka Wopińska jest jedną z wielu zawodowych archiwistów z Polski,...

Studium Polski Podziemnej w Londynie

Mapka spp londyn

Studium Polski Podziemnej
11 Leopold Road
London W5 3PB
United Kingdom

T: +44 (0)20 8992 6057

Pomóż Studium!

Studium jest instytucją pożytku publicznego (Charity) utrzymującą się głównie z donacji.

Będziemy wdzięczni za każdą pomoc!
Z góry dziękujemy!

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
Prosty i bezpieczny system PayPal