25 kwiecień 2004
Wielka Brytania a Powstanie Warszawskie

Davies Norman

Jako „Pierwszy Sojusznik” Wielkiej Brytanii, Polska odgrywała rolę w większości aspektów alianckiej strategii wojennej, szczególnie w dziedzinie podziemnych ruchów oporu. Tak więc już od 1940 r. brytyjski SOE (Special Operations...

01 październik 2001
Wywiad Armii Krajowej (AK)

Suchcitz Andrzej

Zanim zamilkły ostatnie strzały walk kampanii 1939 roku, powstała w Warszawie konspiracyjna organizacja pod nazwą Służba Zwycięstwu Polsce. W listopadzie 1939 roku została zastąpiona przez Związek Walki Zbrojnej, któremu w lutym 1942...

01 październik 2001
Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa

Ney-Krwawicz Marek

Polskie Państwo Podziemne funkcjonujące na okupowanych przez Niemcy ziemiach polskich w latach II wojny światowej było niespotykanym w takiej skali zjawiskiem w dziejach podziemnej Europy. W 1939r. obszar państwowy II Rzeczypospolitej...

16 październik 2001
Powstanie Warszawskie 1944

Kondracki Tadeusz

W 1944 roku Armia Czerwona, w pościgu za Niemcami, wkroczyła na terytorium Państwa Polskiego. Władze sowieckie, nie uznawały legalnych władz Polski i rozbrajały podległe im oddziały Armii Krajowej (AK). W 1944 roku Armia Czerwona, w...

Studium Polski Podziemnej w Londynie

Mapka spp londyn

Studium Polski Podziemnej
11 Leopold Road
London W5 3PB
United Kingdom

T: +44 (0)20 8992 6057

Pomóż Studium!

Studium jest instytucją pożytku publicznego (Charity) utrzymującą się głównie z donacji.

Będziemy wdzięczni za każdą pomoc!
Z góry dziękujemy!

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
Prosty i bezpieczny system PayPal