Tebinka Jacek

Grupa:
Współpracownicy (spoza SPP) | Autorzy-blogierzy

Status:
Spoza SPP

Kilka słów więcej:

Jacek Tebinka (ur. 1964) - doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny i kierownik Zakładu Historii Najnowszej i Myśli Politycznej XIX i XX wieku (Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego).

Studia historyczne ukończył w 1988 roku, a politologiczne w roku 1990. Jest autorem monografii Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939-1945 (Warszawa 1998). W 1999 roku otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrodę Porozumienia Wydawców Książki Historycznej KLIO. Wspólnie z Markiem K. Kamińskim wydał zbiór dokumentów: Na najwyższym szczeblu. Spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej (Warszawa 1999), a z Bogusławem Gogolem wspomnienia Leona Kozłowskiego Moje przeżycia w więzieniu sowieckim i na wolności w czasie wojny w Rosji Sowieckiej (Warszawa 2001). Spośród wielu artykułów i recenzji w czasopismach naukowych, które opublikował można wymienić:

  • Służby specjalne Wielkiej Brytanii i Polski w XX wieku. Problem współpracy i rywalizacji,
  • Czas XX wieku - nie tylko w polskiej perspektywie pod red. R. Wapińskiego, Gdańsk 2000
  • Śmierć generała Władysława Sikorskiego w świetle nowych dokumentów brytyjskich, "Dzieje Najnowsze" 2001, nr 3 oraz
  • Brytyjska propaganda wobec Polski 1947-1956, w: Media w PRL. PRL w mediach, Gdańsk 2004.

Przedmiotem jego zainteresowań są stosunki brytyjsko-polskie w XX wieku, rola służb specjalnych w dyplomacji oraz historia zimnej wojny.

Źródło: Wikipedia.pl

Zobacz także

Socjal

Tego Autora (najnowsze)

Studium Polski Podziemnej w Londynie

Mapka spp londyn

Studium Polski Podziemnej
11 Leopold Road
London W5 3PB
United Kingdom

T: +44 (0)20 8992 6057

Pomóż Studium!

Studium jest instytucją pożytku publicznego (Charity) utrzymującą się głównie z donacji.

Będziemy wdzięczni za każdą pomoc!
Z góry dziękujemy!

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
Prosty i bezpieczny system PayPal