Fundacja Silva Rerum Polonarum - Częstochowa

Realizacja projektów digitalizacyjnych z FSRP Częstochowa

Fundacja "Silva Rerum Polonarum" została założona w dniu 19.12.2014 roku wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w Częstochowie. Organami sprawującymi nadzór nad Fundacją są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent Miasta Częstochowy.

Celem działania Fundacji jest:

 • dokumentowanie/archiwizacja/digitalizacja oraz upowszechnianie wiedzy na temat Polaków i Polonii na świecie, polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju, w tym również historii najnowszej (ze szczególnym uwzględnieniem historii Polaków na Wschodzie oraz polonijnych środowisk/organizacji na emigracji),

 • promocja języka i kultury polskiej (poprzez organizowanie kursów i warsztatów tematycznych, szkół letnich),

 • ochrona zabytków (nekropolie narodowe, obiekty sakralne, biblioteki, miejsca pamięci, pomniki),

 • realizacja projektów edukacyjnych, badawczych i wydawniczych na bazie gromadzonych zbiorów i działań dokumentacyjnych oraz prac konserwatorsko-restauracyjnych (w obszarze programu ochrony zabytków),

 • rozwój kontaktów międzynarodowych (naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych) w oparciu o wspólne doświadczenia historyczne.

Od 2016 roku Fundacja jest jednym z najważniejszych partnerów Studium Polski Podziemnej w Londynie, realizując strategiczne projekty ucyfrowienia zbirów archiwalnych zgromadzonych w naszym archiwum.

Dane kontaktowe

Fundacja "Silva Rerum Polonarum"
ul. Wawrzynowicza 6/15
42-200 Częstochowa
Polska

T: +48 (0) 606 415 441

E: fundacjasilvarerumpolonarum AT gmail.com

WEB: www.fundacjasrp.org 

Rodzaje współpracy (wybrane)

 • Wsparcie merytoryczne
 • Koordyncja i dofinansowanie projektów inter-instytucjonalnych

 

 

Zobacz także

W tej samej kategorii
 • Instytucje Partnerskie SPP
 • Internet
 • Strona FSRP
 • Tags: Instytucje Partnerskie SPP | Instytut Pamięci Narodowej | SPP Londyn | Studium Polski Podziemnej | Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa

  Socjal

  Studium Polski Podziemnej w Londynie

  Mapka spp londyn

  Studium Polski Podziemnej
  11 Leopold Road
  London W5 3PB
  United Kingdom

  T: +44 (0)20 8992 6057

  Pomóż Studium!

  Studium jest instytucją pożytku publicznego (Charity) utrzymującą się głównie z donacji.

  Będziemy wdzięczni za każdą pomoc!
  Z góry dziękujemy!

  PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
  Prosty i bezpieczny system PayPal