Start: 01 lipiec 2017
Aktualizacja: 26 listopad 2017

Kontynuacja Digitalizacji akt Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza w zbiorach Studium Polski Podziemnej w Londynie

Projekt przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

 

Studium Polski Podziemnej składa specjalne podziękowania za pomoc i współpracę dla Fundacji Silva Rerum Polonarum z Cząstochowy oraz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, bez których realizacja powyższego projektu nie byłaby możliwa.


 

Wprowadzenie

Od stycznia 2017 r. Studium Poski Podziemnej (SPP) przy ścisłej współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum (FSRP) z Częstochowy realizuje projekt Digitalizacji kolejnej partii unikatowych akt z okresu II Wojny Światowej. Projekt finansowany jest prze Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Opis Syntetyczny Projektu - Cele i Zadania

Archiwizacja i kompleksowa digitalizacja unikatowych akt Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza PSZ na Zachodzie oraz zespołu Relacji z lat 1940-1948 (1989), zgromadzonych w archiwum Studium Polski Podziemnej w Londynie.

Kontynuacja projektu prowadzonego w SPP (także pod egidą MKIDN) w l. 2015 2016. Ukończenie cyfryzacji akt nie objętych pracami w poprzednich projektach. 

Zabezpieczenie akt przed zniszczeniem / kradzieżą; szybszy, szerszy i łatwiejszy dostęp do informacji; Przygotowanie akt do udostępnienia online.

Blisko 126 tys. stron dokumentów / ok. 4 tys. ja / 20 mb akt (wartości ekstrapolowane +/10%) zgromadzonych w 5 zespołach archiwalnych (SK, MSW, BI, Kol. 23, TP 2). M.in. teki personalne Cichociemnych (w tym E. "Zo" Zawackiej), "Raport Pileckiego", depesze i meldunki z okupowanej Polski przesyłane do rządu Polskiego w Wielkiej Brytanii.

Raporty z prac przeprowadzonych w ramach projektu dostępne do pobrania w formacie PDF u dołu tej strony (Zobacz też > PDFs)

Uczestnicy 

Z ramienia FSRP:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Bolesław Dubicki - konsultacje historyczne
 • Prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska - kierownik projektu z ramienia FSRP
 • Dr Krzysztof Czajkowski - Prezes FSRP, nadzór i koordynacja prac

Z ramienia SPP

 • E. Maresch - Prezes SPP Londyn
 • K. Bożejewicz - Nadzór i koordynacja prac
 • Dr A. Suchcitz - kierownik Archiwium IPMS i SPP, konsultacje eksperckie
 • Pracownicy najemni i wolontariusze SPP - prace archiwizacyjne, konserwatorskie i digitilizacyjne:

- Paweł Mejgier - skanowanie
- Heide Pirwitz - Bujnowska - kontrola jakości, konwersja PDF, integracja z bazą danych
- Artur Janczewski - indeksacja plików PDF, nadzór informatyczny
- Karolina Trzeskowska - archiwizacja zespołów i inwentarze archiwalne
- Joyce Brown - konserwacja papieru, przygotowanie akt do digitalizacji
- Paweł Procajło - skanowanie
- Damian Lawer - skanowanie; pomoc archiwalna
- Adam Deryło - pomoc archiwalna
- Radek Dobreńko - wsparcie informatyczne (inżynier sieciowy)


Sprawozdanie z prac - etap 1 - do 30/06/2017 r.

Zadanie 1:  Prace archiwizacyjne i digitalizacyjne

 • SK: Zeskanowano i włączono do indeksu PDF pozostałe dokumenty w zespole SK, kończąc tym samy prace archiwizacyjno – digitalizacyjne nad tym zespołem.
 • MSW: Ukończono archiwizację, zeskanowano i włączono skany do indeksu PDF. Do opracowania pozostał inwentarz archiwalny (karty inwentarzowe) dla 87 jednostek archiwalnych (87 kart inwentarzowych do wykonania).
 • BI: Ukończono re-archiwizację i skanowanie akt w zespole RELACJE BI; nowy inwentarz archiwalny (1678 j.a.  / kart inwentarzowych) dostępny jest na miejscu w SPP oraz online. Włączenie skanów do indeksu PDF planowane jest na październik 2017 r.
 • TP2: Akta w tym zespole zostały zarchiwizowane i przygotowane do digitalizacji. Powstał inwentarz archiwalny zawierający 1750 pozycji (jednostek archiwalnych / kart inwentarzowych). Jest obecnie w trakcie końcowej edycji. Jego publikacja przewidywana jest na sierpień 2017 r. Skanowanie i indeksacja na wrzesień 2017 r.
 • Rozpoczęto wstępne prace na opracowanie archiwalnym zespołu 339 teczek personalnych Cichociemnych.

Przewiduje się nieco większą niż założono we wniosku, liczbę jednostek / kart inwentarzowych (napływy) oraz skanów (większa średnia liczba stron na 1 jednostkę archiwalną, niż założone wartości ekstrapolowane we wniosku).

Prace postępują zgodnie z planem. Nie przewiduje się na tym etapie żadnych opóźnień w realizacji zadań projektu. Szczegółowe dane statystyczne poniżej w tabeli. Plan wykonany.

Zadanie 2: Rozpowszechnianie wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym i SPP w Londynie

Plan przewiduje akcję promocyjną w drugiej połowie 2017 r.

Dzięki systematycznemu uzupełnianiu Indeksu PDF o nowo zeskanowane dokumenty, odwiedzjący Studium badacze, mają dostęp do coraz obszerniejszej i szczegółowej bazy danych; bezpośredni korzystny wpływ na wyniki kwerend przeprowadzanych przez badaczy w SPP.

Raport PDF

Pełen raport wraz z zestawieniem statystycznym do pobrania w formacie PDF dostępny u dołu tej strony (Zobacz także > PDF).

 


Sprawozdanie nr 2
Okres sprawozdawczy: 01/07/2017 – 01/11/2017 (etap II)
Podsumowanie końcowe projektu za cały okres 01/09/2017 – 01/11/2017

ZADANIE 1: Prace archiwizacyjne i digitalizacyjne

Prace archiwizacyjne i digitalizacyjne postępowały zgodnie z planem. W drugim etapie (półroczu) kontynuowano prace archiwizacyjne i digitalizacyjne nad pozostałymi zespołami archiwalnymi ujętymi w projekcie, które rozpoczęto w etapie I (1-ym półroczu). Wykonano wszystkie zadania archiwizacyjne i digitalizacyjne przewidziane we wniosku aplikacyjnym do MKiDN zgodnie z założeniami.

Ostatecznie uformowano nieco większą niż założono we wniosku (4000) liczbę jednostek / kart inwentarzowych – w sumie 4069 ja / karty inwentarzowe. Różnica spowodowana jest głównie napływami akt podczas archiwizacji zespołu TP2 (1804 ja zamiast 1750) oraz drobnym zmianami w numeracji w zespole Kol. 23.

Szczegółowy wykaz prac oraz zestawienia statystyczne w załączniku PDF (sprawozdanie z Prac - PDF)

Ostateczna liczba skanów 129 308 jest większa o 3808 skanów od założonych we wniosku 125 500, co mieści się w granicach błędu szacunkowego (we wniosku podano liczby ekstrapolowane). Dzięki digitalizacji kolejne setki tysięcy dokumentów udostępniane są w formie elektronicznej, co pozwala chronić tym samym bezcenne oryginały.

 

ZADANIE 2: Usprawnienie procedur i dostępu do informacji

Wyszukiwarka / szybki dostęp do informacji

Dzięki systematycznemu uzupełnianiu Indeksu PDF o nowo zeskanowane dokumenty, odwiedzjący Studium badacze mają dostęp do coraz obszerniejszej i szczegółowej bazy danych; jest to bezpośredni korzystny wpływ na wyniki kwerend przeprowadzanych przez badaczy w SPP. Dzięki tegorocznemu projektowi indeks powiększył się o kolejne 125 tys. dokumentów.

Najbardziej wymiernym efektem naszych działań są prace nad kolejnym tomem wydawnictwa Armia Krajowa w Dokumentach. Są one prowadzone wspólnie z IPN Warszawa. Dzięki wyszukiwarce PDF proces wyszukiwania dokumentów zwiększył się kilkakrotnie.

Przydatność nowego systemu potwierdziło też wielu badaczy przeprowadzających kwerendy w siedzibie SPP. W oparciu o „świeżo” zeskanowany w ramach projektu RAPORT WITOLDA PILECKIEGO (sygn. arch BI/0874), ukazało się GDZIE pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wspólne wydawnictwo SPP i Fundacji GDZIE: Raport Rotmistrza Pileckiego (Żołnierza Wyklętego)

 

ZADANIE 3: Rozpowszechnianie wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym i Studium Polski Podziemnej w Londynie.

Promocja MABPZ

Zarys wzorowo układającej się współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacją Silva Rerum Polonarum w ramach tegorocznego projektu przedstawiony został członkom Stałej Konferencji Muzeów Archiwów I Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ), której to 39. Sesja odbyła się w październiku 2017 r. w Nowym Jorku. Projekt przedstawiono zarówno od strony technicznej jak i formalnej, wymieniając doświadczenia z zaprzyjaźnionymi instytucjami – członkami konferencji.

Ulotki – Dzień Polski na Ealingu

Dystrybuowano także ulotki informacyjne od SPP w czasie polskiego festynu w dzielnicy Ealing (wrzesień 2017).

Biuletyn Informacyjny SPP i strona internetowa SPP

Pod koniec grudnia ukaże się kolejny, 12 numer Biuletynu Informacyjnego SPP zawierający artykuł, sprawozdanie i fotorelacje z przebiegu projektu. Osobna rubryka prowadzona jest także na stronie internetowej SPP Londyn (www.studium.org.uk).

Międzypokoleniowa integracja

W projekcie udział brało szereg pracowników i wolontariusze. Jest to szerokie spektrum pokoleniowe, od najmłodszego gimnazjalisty z Krakowa, skończywszy na dostojnych seniorach pamiętających czasy Powstania Warszawskiego.

Inwentarze Archiwalne

W wyniku prowadzonych prac, opracowano nowe inwentarze archiwalne dla następujących zespołów (w formatach PDF i Excel):

 • Inwentarz archiwalny BI (PDF + Excel)
 • Inwentarz archiwalny TP2 (PDF + Excel)
 • Inwentarz archiwalny Kol. 23 (PDF + Excel)
 • Inwentarz archiwalny MSW (PDF + Excel)

UWAGA
Powyższe załączniki dostępne do pobrania u dołu niniejszej strony oraz w odpowiednich działach naszego portalu.

Galeria

 

 

Zobacz także

W tej samej kategorii
 • Projekty stałe SPP Londyn
 • Internet
 • Fundacja Silva Rerum Polonarum
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Pobierz
 • Raport z prac - SPP MKIDN FSRP - 01 - 2017-06-30
 • Raport z prac - SPP MKIDN FSRP - 02 - 2017-11-04
 • BI - Inwentarz Arch. - EXCEL - 2017-11-04
 • BI - Inwentarz Arch. - PDF - 2017-11-04
 • KOL. 23 - Inwentarz Arch. - EXCEL - 2017-11-04
 • KOL. 23 - Inwentarz Arch. - PDF - 2017-11-04
 • MSW - Inwentarz Arch. - EXCEL - 2017-11-04
 • MSW - Inwentarz Arch. - PDF - 2017-11-04
 • TP2 - Inwentarz Arch. - EXCEL - 2017-11-04
 • TP2 - Inwentarz Arch. - PDF - 2017-11-04
 • TP2 - Wstęp do Inwentarza Arch. - PDF- 2017-11-04
 • Tags: FSRP | Fundacja Silva Rerum Polonarum | Instytucje Partnerskie SPP | IPN | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | MKiDN | SPP Londyn

  Socjal

  Studium Polski Podziemnej w Londynie

  Mapka spp londyn

  Studium Polski Podziemnej
  11 Leopold Road
  London W5 3PB
  United Kingdom

  T: +44 (0)20 8992 6057

  Pomóż Studium!

  Studium jest instytucją pożytku publicznego (Charity) utrzymującą się głównie z donacji.

  Będziemy wdzięczni za każdą pomoc!
  Z góry dziękujemy!

  PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
  Prosty i bezpieczny system PayPal