Start: 31 styczeń 2018
Aktualizacja: 16 listopad 2018

Wsparcie działalności Studium Polski Podziemnej w Londynie 2018 przez Senat RP

Projekt przy współpracy z Fundacją na Rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego w Łodzi oraz Kancelarii Senatu RP

 

Studium Polski Podziemnej składa specjalne podziękowania za pomoc dla Kancelarii Senatu RP oraz dla Fundacji na Rzecz Dziedzictwa Narodowego Imienia Józefa Piłsudskiego z Łodzi, bez których realizacja w roku 2018 wymienionych poniżej zadań nie byłaby możliwa.

 

Wniosek Senat RP

 • Nr /data oferty: 092A/2018 | 2018.01.29
 • Nazwa zadania: Wsparcie działalnosci Studium Polski Podziemnej w Londynie
 • Nazwa kierunku działania: Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania
 • Termin ralizacji: 01/01/2018 - 31/12/2018
 • M-ce realizacji: Studium polski Podziemnej, Londyn, Wielka Brytania

Wprowadzenie

W 2018 roku, StudiumPolski PodziemnejwLondynie po raz pierwszy złożyło w Kancelarii Senatu Rzeczpospolitej Polskiej wniosek na dofinansowanie działalności bieżącej archiwum i biura. W przygotowaniu wniosku i dopełnieniu wszelkich formalności pomagała i pośredniczyła Fundacja na Rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Cele i Zadania

Celem głównym jakim kierowało się Studium składając wniosek była przede wszystkim konieczność zapewnienia względnej stabilności finansowej SPP umożliwiającej podtrzymanie i – w niektórych aspektach rozszerzenie działalności statutowej jednej z najbardziej zasłużonych, działającej od ponad 70. lat, polskich placówek naukowo – archiwalnych na Wyspach Brytyjskich.

Uczestnicy 

Z ramienia FnRDNiJP:

 • Dr Paweł Lipka - przygotowanie formalne wniosku, rozliczenia, sprawozdawczość

Z ramienia SPP

 • Eugenia Maresch - Prezes SPP Londyn
 • Krzysztof  Bożejewicz - przygotowanie merytoryczne wniosku, nadzór i koordynacja realizacji działań, rozlizcenia, sprawozdawczość
Zachęcamy do przejrzenia galerii zdjęć dostępnej u dołu tej strony

Efekty

W lutym 2018 roku, wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Senat RP przyznał dofinansowanie na okres od 01/01/2018 – 31/12/2018 r. na wsparcie działalności statutowej SPP.

Dofinansowanie otrzymały następujące działania:

 1. Prowadzenie biura i archiwum SPP; w tym opłacenie kosztów osobowych, opłat za telefonię i Internet, leasing kopiarki, materiały archiwalne i biurowe.
 2. Publikacja Biuletynu Informacyjnego SPP.
 3. Utrzymanie trójjęzycznej strony internetowej SPP (www.studium.org.uk).

Sprawozdanie z realizacja działań finansowanych przez Senat RP w 2018

Prowadzenie biura i archiwum SPP (koszty osobowe i pozostałe)

 • Opłacono częściowo dwóch stałych pracowników SPP (praca w biurze i w archiwum).

 • Dokonano zakupów wszystkich niezbędnych materiałów biurowych i archiwalnych.

 • Opłacono wszystkie rachunki za telefonię, Internet oraz leasing xero-koparki; także pozostałe związane z prowadzeniem biura i archiwum.

 • Obsłużono blisko 70 kwerend osobistych (często kilkutygodniowe pobyty badaczy w archiwum SPP); załatwiono blisko 320 kwerend listownych; udzielono setki odpowiedzi via email i telefon na drobne zapytania i prośby osób z całego świata.

 • Kontynuowano prace archiwalne (katalogowanie, konserwacja etc. nad zespołami: Kol. 24, KW1, KW2 i KW3, TP2, Filmy (FV); w konsekwencji była też możliwa kontynuacja wieloletniego programu digitalizacji zbiorów archiwalnych SPP.

 • W ramach działalności wydawniczej, przygotowano do druku kolejny, 13. z kolei numer Biuletynu Informacyjnego SPP (więcej – patrz dalej) oraz przygotowano do druku książkę w j. angielskim pt. „Poland’s SOE – A British Perspective” autorstwa Jeff’a Bines’a (nakład 500 egz., 327 stron, twarda oprawa).

 • Zorganizowano także 4 duże imprezy okolicznościowe: Uroczyste obiady i występy artystyczne z okazji: 70. Rocznicy założenie SPP; 74. Rocznicy wybuchu powstania warszawskiego; oraz okazji z świąt Wielkanocnych („jajko”) i Bożego Narodzenia („opłatek”).

 • Rozpoczęto prace na nowym projektem sesji wykładowych z historii polski dla tzw. Polskich Szkól Sobotnich w Londynie i okolicach: „Polonijne spotkania z historią najnowszą Polski”.

 • Goszczono delegacje dyrekcji IPN, NADAP, MKiDN, Konsulatu RP w Londynie, Polskiej Macierzy oraz polskich środowisk nauczycielskich w Wielkiej Brytanii i wiele innych; także dwie ekipy telewizyjne TVP Polonia oraz Canal+ / Discovery.

Publikacja Biuletynu Informacyjnego SPP

 • Przygotowano i oddano do druku kolejny, 13 numer wydawanego rok rocznie Biuletynu Informacyjnego SPP.

 • Temat przewodni Biuletynu nawiązał w do 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę: Tradycje niepodległościowe a Polskie Państwo Podziemnej.

 • Wprowadzono nową formułę tzw. „Platformy Młodego Historyka” z zamiarem udostępniania łamów Biuletynu dla obiecujących i utalentowanych młodych adeptów historii (studentów, doktorantów, entuzjastów historii etc.) W jej ramach ukazało się drukiem 5 artykułów. Obok nich, na specjalne zamówienie, opublikowano również 3 artykuły renomowanych historyków z Polski.

 • Tradycyjnie, znalazło się również miejsce na roczne sprawozdania z działalności SPP; w tym także sprawozdanie z projektu dofinansowanego przez Kancelarię Senatu RP.

 • Na okładce zewnętrzne umieszczono LOGO Senatu RP; wewnątrz podziękowania za wsparcie.

Strona internetowa & Facebook

 • Pokryto koszty utrzymania strony internetowej (www.studium.org.uk), w tym: opłacenie hostingu i domeny, a także: uaktualniania treści (12 nowych artykułów, aktualności bieżące etc.) oraz uaktualnienia systemowe.

 • Strona stała się także częścią projektu „Platformy Młodego Historyka”, gdzie publikowane są artykuły z Biuletynu SPP, oraz te, które nie weszły do bieżącego numeru. Tym samym, zasięg odbiorców zwiększył się znacznie.

 • W uzupełnieniu prowadzenie strony, założono Fan Page na portalu społecznościowym Facebook; zasięg postów przekracza obecnie 10000 osób miesięcznie

Statystyka

Liczba osób biorących udział w działaniach SPP:

 • Pracownicy / wykonawcy płatni: 5 osób, z tego dofinansowanie Senatu: 2 osoby
 • Wolontariusze: 15 osób

Liczba wizyt osobistych

 • Kwerendy: ponad 70 osób (naukowcy, studenci, historycy-amatorzy, genealodzy etc.)
 • Wizyty niebadawcze: ok. 120 osób (gł. przedstawiciele instytucji z Polski i Wielkiej Brytanii)

Liczba kwerend

 • Listownych (mailowych) i telefonicznych: ok. 320
 • Pozostałe zapytania listowne i telefoniczne: ok: 900

Online

 • Fan Page – zasięg postów: 10000 osób / miesięcznie
 • Strona internetowa – unikatowe odwiedziny: ok. 17800 / rocznie

Liczba zorganizowanych imprez okolicznościowych i spotkań:

 • Imprezy okolicznościowe: 3 (ok 150 osób każda)
 • Spotkania robocze / zebrania organizacyjne: 8 (kilkanaście osób każde spotkanie)
 • Wycieczki: 1 (ok 30 osób – nauczyciel historii z Polski)

Wydawnictwa

 • Biuletyn Informacyjny SPP (300 egz.; 72+4 strony; oprawa miękka; j. pol. 8 artykułów + ikonografia)
 • Poland’s SOE – A British Perspective, Jeff Bines (500 egz.; 328+4 strony; twarda oprawa; j. ang.)

 

Promocja

Przez cały okres realizacji działań prowadzono dedykowaną rubrykę na stronie internetowej SPP.

Podobne informacje pojawiały się na Fan Page (Facebook) SPP Londyn.

Prowadzona też była kampania informacyjna w siedzibie SPP wśród osób odwiedzających Studium.

Galeria

 

 

Zobacz także

W tej samej kategorii
 • Projekty stałe SPP Londyn
 • Internet
 • Fundacja Silva Rerum Polonarum
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Pobierz
 • Raport z prac - SPP MKIDN FSRP - 01 - 2018-07-30 KW1
 • Raport z prac - SPP MKIDN FSRP - 02 - 2018-11-25 KW1
 • KW1 - Inwentarz Arch. A-P-7091 - PDF - 2018-11-29
 • KW1 - Inwentarz Arch. A-P-7091 - EXCEL - 2018-11-29
 • Tags: Fundacja Piłsudskiego Łodź | Instytucje Partnerskie SPP | KAncelaria Senatu RP | Senat RP | SPP Londyn

  Socjal

  Studium Polski Podziemnej w Londynie

  Mapka spp londyn

  Studium Polski Podziemnej
  11 Leopold Road
  London W5 3PB
  United Kingdom

  T: +44 (0)20 8992 6057

  Pomóż Studium!

  Studium jest instytucją pożytku publicznego (Charity) utrzymującą się głównie z donacji.

  Będziemy wdzięczni za każdą pomoc!
  Z góry dziękujemy!

  PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
  Prosty i bezpieczny system PayPal