Ostrzeżenie

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Tworzenie folderu nie powiodło się.Path: /homepages/26/d278989817/htdocs/019_studium_org_uk/cache/com_zoo

Start: 14 grudzień 2019
Aktualizacja: 15 grudzień 2019

Wsparcie działalności Studium Polski Podziemnej w Londynie 2019 przez Senat RP

Projekt przy współpracy z Fundacją na Rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego w Łodzi oraz Kancelarii Senatu RP

 

Studium Polski Podziemnej składa specjalne podziękowania za pomoc dla Kancelarii Senatu RP oraz dla Fundacji na Rzecz Dziedzictwa Narodowego Imienia Józefa Piłsudskiego z Łodzi, bez których realizacja w roku 2019 wymienionych poniżej zadań nie byłaby możliwa.

 

Wniosek Senat RP

 • Nr /data oferty: BPOL.0412.066A.2019 | 2019-02-25
 • Nazwa zadania: Wsparcie działalności Studium Polski Podziemnej w Londynie
 • Nazwa kierunku działania: Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania
 • Termin ralizacji: 01/01/2019 - 31/12/2019
 • M-ce realizacji: Studium polski Podziemnej, Londyn, Wielka Brytania

Wprowadzenie

W 2019 roku, Studium Polski Podziemnej w Londynie po raz drugi złożyło w Kancelarii Senatu Rzeczpospolitej Polskiej wniosek na dofinansowanie działalności bieżącej archiwum i biura. W przygotowaniu wniosku i dopełnieniu wszelkich formalności pomagała i pośredniczyła Fundacja na Rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Cele i Zadania

Celem głównym jakim kierowało się Studium składając wniosek była przede wszystkim konieczność zapewnienia względnej stabilności finansowej SPP umożliwiającej podtrzymanie i – w niektórych aspektach rozszerzenie działalności statutowej jednej z najbardziej zasłużonych, działającej od ponad 70. lat, polskich placówek naukowo – archiwalnych na Wyspach Brytyjskich.

Uczestnicy 

Z ramienia FnRDNiJP:

 • Dr Paweł Lipka - przygotowanie formalne wniosku, rozliczenia, sprawozdawczość

Z ramienia SPP

 • Eugenia Maresch - Prezes SPP Londyn
 • Krzysztof  Bożejewicz - przygotowanie merytoryczne wniosku, nadzór i koordynacja realizacji działań, rozliczenia, sprawozdawczość
Zachęcamy do przejrzenia galerii zdjęć dostępnej u dołu tej strony

Efekty

W lutym 2019 roku, wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Senat RP przyznał dofinansowanie na okres od 01/01/2019 – 31/12/2019 r. na wsparcie działalności statutowej SPP.

Dofinansowanie otrzymały - podobnie jak roku 2018 - następujące działania:

 1. Prowadzenie biura i archiwum SPP; w tym opłacenie kosztów osobowych, opłat za telefonię i Internet, leasing kopiarki, materiały archiwalne i biurowe.
 2. Publikacja Biuletynu Informacyjnego SPP.
 3. Utrzymanie trójjęzycznej strony internetowej SPP (www.studium.org.uk).

 


Sprawozdanie z realizacja działań finansowanych przez Senat RP w 2019

 

1/ PROWADZENIE BIURA I ARCHIWUM SPP (KOSZTY OSOBOWE I POZOSTAŁE)

 • Opłacono częściowo dwóch stałych pracowników SPP (praca w biurze i w archiwum).
 • Dokonano zakupów wszystkich niezbędnych materiałów biurowych i archiwalnych.
 • Opłacono wszystkie rachunki za telefonię, Internet oraz leasing xero-koparki; także pozostałe związane z prowadzeniem biura i archiwum.

Biuro

Obsługiwano kwerendy osobiste (często kilkutygodniowe pobyty badaczy w archiwum SPP); załatwiano kwerendy listowne oraz udzielano odpowiedzi via email i telefon na drobne zapytania i prośby osób z całego świata.

[Szczegółowe informacje statystyczne w dalszej części sprawozdania].

Archiwum

Kontynuowano prace archiwalne (katalogowanie, konserwacja, przygotowanie do digitalizacji) nad poszczególnymi zespołami archiwalnymi.

Opracowano nowe i zweryfikowano już istniejące inwentarze archiwalne poprzez ich reedycję i publikację wg ujednoliconego wzorca, w pełni przeszukiwalnych tekstowo formatach PDF i EXCEL. Każdy został opublikowany na stronie internetowej; wszystkie zostały także wydrukowane, oprawione w porządku alfabetycznym wg/ sygnatur i udostępnione w czytelni SPP.

[Szczegółowe informacje statystyczne w dalszej części sprawozdania].

Wydawnictwa

W ramach działalności wydawniczej, przygotowano do druku kolejny, 14 numer Biuletynu Informacyjnego SPP (szczegóły w dalszej części sprawozdania). Kontynuowano też prace nad wspólnym wydawnictwem (z IPN Warszawa): Armia Krajowa w Dokumentach (wydanie II rozszerzone). W ich wyniku ukazał się drukiem, II tom (2 części).

[Szczegóły w dalszej części sprawozdania].

Projekt sesji wykładowych – rozpowszechnianie historii Polski

Udało się przeprowadzić (w okrojonej formie) projekt sesji wykładowych z historii polski dla tzw. Polskich Szkól Sobotnich w Londynie i okolicach pt.: „Polonijne spotkania z historią najnowszą Polski”. Podczas każdej z sesji prowadzone były wśród uczniów quizy z historii Polski; 3 najlepsze osoby otrzymały nagrody książkowe i gry historyczne. Inicjatywa spotkała się z pozytywnym odzewem wśród polskich środowisk polonijnych w UK.

[Szczegółowe informacje statystyczne w dalszej części sprawozdania].

IT - informatyka

Dokonano niezbędnych uaktualnień systemowych serwera (domain controller) i komputerów oraz klienckich. Wymieniono na nowe, większe dyski macierzowe na serwerze zwiększając tym samym blisko 3 krotnie przestrzeń dla przechowywania danych. Zakupiono i skonfigurowano dwa urządzenia typu NAS (Network Attached Storage) – jedno na teranie SPP, drugie poza siedzibą instytucji, w celu wykonywania i przechowywania automatycznych kopii bezpieczeństwa (przy pomocy oprogramowania Acronis).

Zainstalowano także kolejną drukarkę / kserokopiarkę sieciową w ramach kolejnego kontraktu leasingowego.

Utrzymywano stronę internetową oraz Facebook Fan Page.

[Szczegółowe informacje statystyczne w dalszej części sprawozdania].

Inna działalność

Zorganizowano także kilka dużych imprez okolicznościowych: uroczyste obiady i występy artystyczne dla uczczenia 75. Rocznicy wybuchu powstania warszawskiego oraz z okazji z świąt Wielkanocnych („jajko”) i Bożego Narodzenia („opłatek”). We wrześniu 2019 r. miała miejsce dwudniowa konferencja (zorganizowana przy współpracy z IPN, ambasadą RP w Londynie i Biblioteką Polską w Londynie) połączona z promocją w/w wydawnictwa AK w Dokumentach.

Pracownicy SPP uczestniczyli także w 4-o dniowej, XLI sesji Stałej Konferencji MABPZ, która odbyła się we wrześniu 2019 r. w Lublinie, gdzie pracownicy SPP – dr Karolina Trzeskowska wygłosiła referat a Krzysztof Bożejewicz zaprezentował stan prac nad nowym portalem MABPZ.

Goszczono delegacje dyrekcji IPN, Konsulatu RP w Londynie oraz polskich środowisk nauczycielskich w Wielkiej Brytanii; dwukrotnie progi SPP odwiedzili też słuchacze Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO).

Zorganizowano 2 kiermasze książki w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK) w Londynie, na których udało się wyprzedać dublety książek z Biblioteki SPP; dochód ze sprzedaży zasilił skromne fundusze instytucji, pozwalając jednocześnie na lepsze zagospodarowanie zwolnionej w ten sposób przestrzeni magazynowej w SPP.

[Szczegółowe informacje statystyczne w dalszej części sprawozdania].

 

2/ PUBLIKACJA BIULETYNU INFORMACYJNEGO SPP

Przygotowano i oddano do druku kolejny, 14 numer wydawanego rok rocznie Biuletynu Informacyjnego SPP.

Nakład 300 egzemplarzy, 96 stron + 4 okładka.

Kontynuowano nową formułę tzw. „Platformy Młodego Historyka” udostępniając łamy Biuletynu dla obiecujących i utalentowanych młodych adeptów historii (studentów, doktorantów, entuzjastów etc.) W jej ramach ukazało się drukiem 2 artykuły wyłonione na drodze konkursu.

Obok nich, na specjalne zamówienie, opublikowano również 2 artykuły historyków profesjonalnych z Polski oraz kolejne 4 autorstwa pasjonatów – amatorów historii.

Tradycyjnie, znalazło się również miejsce na roczne sprawozdania z działalności SPP; w tym także sprawozdanie z projektu dofinansowanego przez Kancelarię Senatu RP.

Na okładce zewnętrznej umieszczono LOGO Senatu RP; wewnątrz podziękowania za wsparcie.

 

3/ STRONA INTERNETOWA & FACEBOOK

Pokryto koszty utrzymania strony internetowej (www.studium.org.uk), w tym:

 • Opłacenie hostingu
 • Domeny,
 • Uaktualniania treści:
  • 14 nowych artykułów, aktualności bieżące etc.,
  • Korekta kilkunastu biogramów pracowników i wolontariuszy SPP oraz
  • Publikacja 14 nowych (lub zweryfikowanych) inwentarzy archiwalnych
 • Uaktualnienia systemowe:
  • 11 wersji systemu podstawowego (od wersji 3.9.2 do wersji 3.9.12)
  • Kilkadziesiąt uaktualnień tzw. „rozszerzeń” (extensions), „modułów” (modules) i „wtyczek” (plugins) systemowych
 • Kopie bezpieczeństwa: wykonano średnio 2 kopie miesięcznie

W uzupełnieniu strony prowadzony jest tzw. Fan Page na portalu społecznościowym Facebook. W 2019 r. publikowano średnio od 2 do 5 postów tygodniowo, prowadząc korespondencję z użytkownikami portalu. Obecnie strona FB SPP posiada ponad 2100 tzw. „polubień organicznych” (bezpłatnych) i jest doskonałą platformą promocji historii Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej oraz SPP w Londynie. Planowana jest kontynuacja tego przedsięwzięcia w roku 2020 i kolejnych.

 

STATYSTYKA

 

Liczba os ob biorących w działaniach:

 • Pracownicy / wykonawcy płatni: 5 osób, z tego dofinansowanie Senatu: 2 osoby
 • Wolontariusze: 12 osób

Liczba wizyt osobistych

 • Kwerendy: 82 osoby (naukowcy, studenci, historycy-amatorzy, genealodzy etc.)
 • Wizyty niebadawcze: ok. 130 osób (gł. przedstawiciele instytucji z Polski i Wielkiej Brytanii)

 Liczba kwerend

 • Listownych (mailowych) i telefonicznych: 250
 • Pozostałe zapytania i telefoniczne (nie kwerendy – sprawy różne, administracyjne etc.): ok. 750

Online

 • Fan Page
  • Zasięg postów: ponad 48 tys. osób / miesięcznie (średnio)
  • Polubień organicznych: 2100 (stan na listopad 2019 r.)
 • Strona internetowa
  • Unikatowe odwiedziny: ok. 6000 / rocznie
  • Sesje: 8000
  • Średni czas na stronie: 2,59 min

Liczba zorganizowanych imprez okolicznościowych, spotkań oraz sesji wykładowych

 • Imprezy okolicznościowe: 4 (ok. 150 osób każda)
 • Wycieczki: 2 (ok 12 osób – słuchaczy z PUNO / 1 sesję)
 • Sesje wykładowe: 9 sesji, 5 wykładowców, 8 szkół, ok. 500 słuchaczy (uczniów i nauczycieli)

Wydawnictwa

 • Biuletyn Informacyjny SPP (300 egz., 96+4; oprawa miękka; j. pol. 8 artykułów + ikonografia
 • AK w dokumentach, t. II, cz. 1 i 2 (cicra 1100 stron każda część, oprawa twarda, ilustracje kolorowe) – poza wydawniczym budżetem senackim, ale dzięki dofinansowaniu pracowników SPP.

Archiwizacja

 • Zarchiwizowano i opracowano inwentarze archiwalne: 4 zespołów (Kol. 18, Kol. 24, Kol. 63, TP4)
 • Zweryfikowano, dokonano edycji i ujednolicono formalnie i graficzne: 6 zespołów archiwalnych (AF, BI, BII, BK, MSW, P)
 • Trwają prace: 1 zespół Filmy (FV)

 

PROMOCJA PROJEKTU

Przez cały okres realizacji działań prowadzono dedykowana rubrykę na stronie internetowej SPP.

W opublikowanym Biuletynie - jest obszerne sprawozdanie z realizacji zadania.

Prowadzona też była kampania informacyjna w siedzibie SPP wśród osób odwiedzających Studium oraz podczas XLI sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – Lublin 2019.

Galeria

 

 

Zobacz także

W tej samej kategorii
 • Projekty stałe SPP Londyn
 • Internet
 • Fundacja na Rzecz Dziedzictwa Narodowego Imienia Józefa Piłsudskiego z Łodzi
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Tags: Fundacja Piłsudskiego Łodź | Instytucje Partnerskie SPP | KAncelaria Senatu RP | Senat RP | SPP Londyn

  Socjal

  Studium Polski Podziemnej w Londynie

  Mapka spp londyn

  Studium Polski Podziemnej
  11 Leopold Road
  London W5 3PB
  United Kingdom

  T: +44 (0)20 8992 6057

  Pomóż Studium!

  Studium jest instytucją pożytku publicznego (Charity) utrzymującą się głównie z donacji.

  Będziemy wdzięczni za każdą pomoc!
  Z góry dziękujemy!

  PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
  Prosty i bezpieczny system PayPal